Termeni si conditii

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale prevazute in continuare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre AUTO INTERMED SRL ("DigitalBanner") prin intermediul magazinului virtual www.digitalbanner.ro catre Cumparator si pot fi modificate oricand de catre DigitalBanner.

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.

Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

Daca Vanzatorul confirma Comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare Comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail).

Preturile produselor din comanda sunt valabile 2 zile lucratoare de la data inregistrarii comenzii.

Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului.

Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat.

In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, DigitalBanner isi rezerva dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul site-ului.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, nefiind necesar acordul Cumparatorului. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.

De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt proprietatea AUTO INTERMED SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENTIALITATE - PUBLICITATE

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului / Comenzii si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.

Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului www.digitalbanner.ro. AUTO INTERMED SRL nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

Prin inscrierea in baza de date DigitalBanner, cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai DigitalBanner: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care DigitalBanner poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre etc.

Acest website foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

7. TERMENE PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.

In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina proprie plata comenzilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.

In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

8. FACTURARE - PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate in cazul platii prin card sau transfer bancar, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

DigitalBanner vinde online Bunurile si Serviciile prin intermediul serviciilor de plata online ale www.mobilpay.ro. In acest fel putem asigura clientilor nostri un serviciu sigur si eficient de comanda si plata on-line.

Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii precum si pentru orice alte plati aferente Comenzii exclusiv in format electronic prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in momentul plasarii comenzii.

Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata in momentul plasarii comenzii.

La inregistratrea comenzii aveti posibilitatea sa alegeti plata prin banca. Plata se face in baza facturii proforma emise de catre AUTO INTERMED SRL. In cazul in care nu aveti cont bancar, puteti efectua depunere in contul AUTO INTERMED SRL. Factura proforma este valabila 3 zile de la emitere, iar livrarea produselor se efectueaza dupa intrarea in contul AUTO INTERMED SRL a sumei aferente. Pentru ca plata sa poata fi asociata comenzii dumneavoastra, trebuie ca pe ordinul de plata sa fie mentionat numarul facturii proforma sau codul comenzii vizibil in pagina de confirmare a comenzii sau expediat pe adresa de e-mail folosita la plasarea comenzii.

Plata prin transfer bancar sau plata cu cardul online efectuata de Cumparator in numele unei persoanei juridice pentru care se emite factura fiscala trebuie facuta doar din contul (cu cardul) respectivei persoane juridice.

Plata prin depunere in cont efectuata in numele unei persoanei juridice pentru care se emite factura fiscala trebuie facuta sub conditia mentionarii pe Ordinul de Plata a entitatii juridice platitoare, nu a persoanei fizice care efectueaza depunerea.

9. RISCURI SI RESPONSABILITATI

Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in format electronic prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata in momentul plasarii comenzii de catre Cumparator.

10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.

11. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumparatorului (intelegand prin livrare - expedierea Bunurile si Serviciile prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata in momentul plasarii comenzii de catre Cumparator).

12. RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, DigitalBanner are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa AUTO INTERMED SRL, Intr. Dumitru Lemnea, nr. 1, ap. 4, sector 1, Bucuresti va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

Astfel, DigitalBanner poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

De asemenea, DigitalBanner poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

14. FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre DigitalBanner si utilizatori / clienti / cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.